woensdag, 12. oktober 2005 - 20:10

Onacceptabele risico's door werkdruk bij BJZ

Tolbert

De Inspectie Jeugdzorg heeft geconstateerd dat in extreme drukte bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) meldingen waar de urgentie nog van onderzocht moet worden op een wachtstapel komen, omdat voorrang wordt gegeven aan hoogurgente en nieuwe meldingen. Dit is volgens de Inspectie onacceptabel, en hierop moet actie ondernomen worden. BJZ was met extra geld van de provincie al hard aan de slag met het wegwerken van de wachtlijsten. De provincie heeft inmiddels aanvullende afspraken gemaakt met BJZ over de uitvoering van de aanbevelingen van de Inspectie en de rapportage hierover.

De werkwijze van Bureau Jeugdzorg (BJZ) Groningen is professioneel en de werkwijze van BJZ sluit aan bij de wet- en regelgeving en het landelijke AMK-protocol. Dit rapporteert de Inspectie Jeugdzorg aan de provincie over de afhandeling van de meldingen die voorafgaand aan het familiedrama in Tolbert bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Groningen zijn binnengekomen.

Op 1 augustus jl. kwamen in Tolbert twee kinderen door geweld om het leven. Voor die tijd waren er contacten geweest met BJZ Groningen, de afdeling AMK. De vader van de kinderen heeft enkele keren telefonisch zorgen uitgesproken over de opvoedingssituatie van de kinderen. Zoals gebruikelijk in zulke situaties heeft de Inspectie Jeugdzorg de gang van zaken bij BJZ Groningen geanalyseerd en rapport uitgebracht aan de provincie.

Conclusie van het rapport is dat de meldingen zijn afgehandeld volgens de wet- en regelgeving en het landelijke AMK-protocol. Op basis van de beschikbare informatie kon aan de meldingen geen hoge urgentie worden toegekend. Wel werd besloten tot een vooronderzoek, maar dat kon door het familiedrama niet meer worden uitgevoerd. ©BON – foto: Martin Nuver
Provincie:
Tag(s):