dinsdag, 25. oktober 2005 - 14:36

Regionalisering uitvoering leerplicht werpt vruchten af

Breukelen

De samenwerking die de gemeenten Abcoude, Loenen, Maarssen, Breukelen, Woerden, Montfoort, Oudewater en De Ronde Venen bij de uitvoering van de leerplichtwet heeft in het eerste jaar al vruchten afgeworpen. Dat blijkt uit het jaarverslag Leerplicht 2004 – 2005 De Ronde Venen.

De samenwerking zorgt voor een eenduidige en uniforme aanpak en een betere en adequate registratie.
In het kader van de regionalisering is de website www.leerplicht.net opgezet waardoor scholen snel en adequaat (mogelijk) verzuim kunnen melden. Daarnaast is op deze website algemene informatie te vinden over de leerplicht. Verder wordt door de samenwerking gestreefd naar standaardprotocollen en brieven.

De leerplichtambtenaren van de samenwerkende gemeenten overleggen tevens twee keer per jaar met het Arrondissementsparket Utrecht. Het Arrondissementsparket heeft een leerplichtconvenant opgesteld. Dit convenant moet onder meer zorgen voor nog snellere meldingen door scholen, snellere actie van de leerplichtambtenaar en betere afdoeningmogelijkheden bij een proces-verbaal. Al met al lik-op-stuk beleid aangaande handhaving leerplicht

Met een actiever leerplichtbeleid op zowel lokaal als regionaal niveau kunnen veel meer jongeren geholpen worden. Een van de leerplichtambtenaren in De Ronde Venen is nu ook “Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)�. Dit heeft als voordeel dat nu zelf proces-verbaal opgemaakt kan worden, waardoor gelijk actie ondernomen kan worden en niet eerst een heel proces ingegaan hoeft te worden. Ook de nieuw aangestelde leerplichtambtenaar zal komend jaar BOA worden.

In het schooljaar 2004 – 2005 zijn bij de leerplichtambtenaar van de gemeente De Ronde Venen 171 meldingen binnengekomen. Dit is een toename van 55% ten opzicht van het schooljaar 2003 – 2004 toen er 115 meldingen binnenkwamen. Deze toename is onder meer het gevolg van de aandacht die leerplicht lokaal, regionaal en landelijk krijgt. Daarnaast spelen de regionalisering, met de verbeterde administratie en de uitbreiding van de formatie middels een leerplichtambtenaar ook een rol.
Naar aanleiding van de meldingen zijn in totaal 39 waarschuwingen uitgedeeld die herhaling van verzuim hopelijk voorkomen en is 2 keer proces-verbaal opgemaakt
Provincie:
Tag(s):