donderdag, 27. april 2006 - 16:11

70% Spaarders ongevoelig voor rente

Amsterdam

Van de Nederlandse spaarders geeft ruim een vijfde (22%) aan een overstap naar een nieuwkomer in de bankenmarkt te overwegen, indien deze bank 2 procent meer rente zou bieden op de spaarrekening. Voor 70% zou een dergelijke aanbieding geen overweging zijn om over te stappen. De potentiële switchers zijn gemiddeld jonger.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een in maart uitgevoerde telefonische enquête van onderzoekbureau Millward Brown onder 792 spaarders. Doel van het onderzoek is vast te stellen in hoeverre Nederlanders openstaan voor nieuwe toetreders op de Nederlandse bankenmarkt.

'Nederlandse grootbanken komen onder toenemende druk te staan door nieuwe banken of bestaande buitenlandse banken, die hun werkgebied uitbreiden naar Nederland. De 2% extra spaarrente zoals wij die aan respondenten voorlegden, is weliswaar fictief, toch zeggen de antwoorden iets over de loyaliteit van spaarders aan hun bestaande bank. Van de loyale spaarders - diegenen die niet willen overstappen - houdt circa driekwart vooralsnog de boot af (tevreden over huidige bank, onbekendheid andere bank, te veel gedoe). I

n het licht van de onlangs failliet verklaarde Van der Hoop Effectenbank is deze terughoudendheid begrijpelijk. Het ligt voor de hand dat nieuwkomers hard hun best gaan doen het vertrouwen te wekken bij de consument door aan hun naamsbekendheid te gaan werken. Daarnaast zullen zij het overstappen transparanter maken en met aantrekkelijke aanbiedingen de markt afromen', aldus Carla Hoogland, account director Financiële Dienstverlening bij Millward Brown.
Categorie:
Tag(s):