woensdag, 1. februari 2006 - 10:06

Aanpak jeugdoverlast

Tiel

De politie is gestart met een pilot-project om jeugdoverlast in de wijk Passewaaij tegen te gaan. Het project houdt in dat er sterk gecontroleerd wordt op het veroorzaken van overlast door jeugdigen (12 tot 18 jaar). Daarnaast worden de ouders/voogd middels een brief geïnformeerd als jeugdigen door de politie zijn aangesproken nadat zij overlast hebben veroorzaakt.

In de brief worden de ouders / voogd gevraagd met de betrokken jongere in gesprek te gaan over de overlast die zij veroorzaakt hebben.

Als dezelfde jeugdige binnen zes maanden weer in aanraking komen met de politie voor het veroorzaken van overlast, volgt een gesprek met de ouders / voogd en betrokkene. Na drie maanden wordt bekeken of het project wordt voortgezet en eventueel gaat gelden voor heel Tiel.

Aanleiding tot het project zijn de vele meldingen van overlast door jeugdigen in de periode februari 2005 tot oktober 2005. In totaal waren dit er 146. Middels dit project wil de politie de jeugdoverlast dit jaar zoveel mogelijk voorkomen. Uit ervaring blijkt dat jeugdoverlast veel voor komt in de Passewaaij, voor de politie is daarom voor deze wijk gekozen om de pilot uit te voeren. De overlast bestaat onder meer uit geluidsoverlast, rondhangen van jeugd, vernielingen en baldadigheid.

De politie treedt tegen de overlast op om zo te zorgen dat de wijk Passewaaij een prettige woonomgeving blijft. In het kader van dit project zijn dinsdag de eerste brieven verstuurd.
Provincie:
Tag(s):