vrijdag, 22. september 2006 - 10:52

Aanpassing detentiecentrum moet veiligheid garanderen

Zeist

De gemeente en de brandweer van Zeist hebben een plan van aanpak gemaakt om de optimale veiligheid in het detentiecentrum op Kamp van Zeist te garanderen en de huidige tekortkomingen te verhelpen. Uit een VROM-rapport van april 2006 bleek dat er diverse punten niet op orde waren. Ook bleek dat de brandveiligheidseisen niet goed werden nageleefd, calamiteitenplannen niet op orde waren en dat betrokken gemeenten niet goed met de vergunningen waren omgaan. Inmiddels zijn er diverse aanpassingen gedaan. Het detentiecentrum is brandveilig is verklaard. Er zullen nog meer aanpassingen worden verricht, maar die nemen meer tijd in beslag en zijn niet van invloed op de huidige voorschriften.

Eén belangrijk punt zijn de afmetingen van de zogenaamde brandcompartimentering. Het bestaande compartiment is 700m2 groot. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat een brandcompartiment in een cellengebouw maximaal 500 m2 groot mag zijn. De rapportage hierover is begin september 2006 beschikbaar gesteld aan de gemeente.

De voorgestelde maatregel om brandwerende wanden te plaatsen die de compartimenten verkleinen heeft een negatieve invloed op de toegankelijkheid. Een afweging hierover wordt de komende tijd in overleg met de Dienst Justitiële Inrichtingen gemaakt.

Mocht er in het detentiecentrum daadwerkelijk brand uitbreken, dan heeft de brandweer op werkdagen, tijdens de daguren, een opkomsttijd van 12 minuten. Oorzaak daarvan is dat de brandweerpost Soesterberg van korps Soest op de daguren geen bezetting heeft. Tijdens de overige uren is de opkomsttijd van de brandweer 6 minuten.
Provincie:
Tag(s):