vrijdag, 20. januari 2006 - 11:22

Ambulancezorg beter met 'rapid responder'

Olst-Wijhe

Door een rapid responder in te zetten wordt de spoedeisende hulp in de regio Olst-Wijhe, Bathmen en Deventer verbeterd. Dat blijkt uit het plan van aanpak voor ambulancespreiding dat de RAV IJssel-Vecht in opdracht van de provincie Overijssel opstelde.
Een rapid responder is een ervaren ambulanceverpleegkundige die met een eigen voertuig op pad gaat om spoedeisende hulp te verlenen.

Het gaat om volwaardige ambulancezorg met uitzondering van het vervoer van de patiënt. De rapid responder moet beschikbaar zijn voor spoedgevallen, maar kan wanneer die er niet zijn, worden ingezet in de huisartsenzorg. Ook kan de rapid responder een deel van de spoedgevallen van de huisarts overnemen. Zo ontstaat over en weer een intensievere samenwerking en wordt de zorg in de regio verbeterd.

Het plan van aanpak is een voortvloeisel uit het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu naar de overschrijdingen van de rijtijden van de ambulances in Olst-Wijhe, Deventer en Bathmen. Uitgangspunt is dat bij een spoedrit de ambulance binnen 15 minuten na melding ter plaatse is. Uit het onderzoek bleek dat sprake is van structurele overschrijdingen en dat zowel de uitruk- en meldtijd in de meldkamer in Apeldoorn als de rijtijden vanuit Deventer langer zijn dan de landelijke norm.

Het College van Gedeputeerde Staten ondersteunt de aanbeveling uit het onderzoek en vraagt de gemeente Olst-Wijhe om samen met de huisartsen een onderzoek te doen naar de mogelijkheden hiervoor in samenwerking met de eerstelijnszorg (huisartsenzorg) in de gemeente. Daarnaast trekken Gedeputeerde Staten € 250.000 uit om de uitwerking van het plan mogelijk te maken.
Provincie:
Tag(s):