woensdag, 3. mei 2006 - 16:22

Auditteam ziet verbetering aanpak vandalisme Ado Den Haag

Den Haag

Het in augustus 2003 door minister Remkes aangestelde auditteam voetbalvandalisme is aanwezig geweest bij de wedstrijd ADO Den Haag - PSV van 29 januari. In zijn wedstrijdverslag komt het auditteam tot de conclusie dat de
beleidsmatige voorbereiding op de wedstrijd in Den Haag goed is, en dat er ten opzichte van eerder onderzoek van het auditteam veel verbeterd is ten aanzien van vermindering van
politie-inzet en samenwerking tussen partners. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag.

De organisatie van de wedstrijd is door betrokken partijen grondig en goed voorbereid. De lijnen van het landelijk beleidskader voetbalvandalisme worden goed gevolgd. Het lokale convenant evenals de draaiboeken van politie en clubs zijn over het algemeen helder, volledig en goed doordacht.

In Den Haag wordt gewerkt aan het terugdringen van politie- inzet onder andere door multi-tasken van de Mobiele Eenheid. In totaal zijn 296 politiemensen ingezet. Wel had de
politie-inzet nog verder afgeschaald moeten kunnen worden toen bekend werd dat de helft van het aantal verwachte PSV-supporters meekwamen in de verplichte bus-combi naar de wedstrijd.

De wedstrijd werd door 6.341 toeschouwers bezocht, waarvan 250 PSV-supporters. ADO Den Haag zette 133 stewards/begeleiders in, PSV 14.

De hoogste risico-inschaling bij deze wedstrijd is naar de mening van het auditteam een grensgeval, gezien de geringe spanning tussen de supportersgroepen van ADO en PSV. Wel geeft het vervoer van de PSV-supporters naar het stadion een verhoogd risico gezien de incidenten met bekogelen van de supportersbussen vorig seizoen.

De criteria voor de risico-inschaling van de wedstrijd zijn niet volledig inzichtelijk. Landelijk is een risico-analyseformulier in ontwikkeling, dit moet nog definitief afgerond worden.

De conclusies en aanbevelingen uit wedstrijdbezoeken en uit onderzochte incidenten worden door het auditteam verwerkt in zijn eindrapport 2005-2006. Andere wedstrijden die dit
seizoen door het auditteam zijn bezocht zijn Ajax - Feyenoord, Heracles - Twente en De Graafschap - GA Eagles.

Daarnaast richt het auditteam zich momenteel op de
voorbereiding en uitvoering van de veiligheidsorganisaties op de play off-wedstrijden.

Het auditteam voetbalvandalisme is in augustus 2003 ingesteld door minister Remkes, en heeft tot taak om bij ingrijpende incidenten van voetbalvandalisme in Nederland
kortlopend feitenonderzoek te doen en onderzoek te doen naar het voorkómen van incidenten.
Provincie:
Tag(s):