dinsdag, 14. november 2006 - 8:54

Basisscholen vol Pieren & Pissebedden

Ede/Wageningen

Pieren en pissebedden in de klas? Jazeker: 60 groepen (zo’n 1500 leerlingen) van het primair onderwijs in de gemeenten Ede en Wageningen krijgen deze diertjes een paar weken ‘te logeren’. De leerlingen gaan onderzoeken hoe de diertjes leven en hoe ze natuurlijk afval opruimen.

Leerkrachten krijgen een pakketje met pieren en pissebedden en daarbij een lespakket. De pakketten worden geleverd door Het Groene Wiel en NME Ede. Daarmee ondersteunen zij de basisscholen bij hun natuuronderwijs.

Pieren & Pissebedden laat leerlingen zien waar en hoe de dieren leven. Nu massaal de bladeren van de bomen vallen, is snel duidelijk dat deze natuurlijke afvalopruimers onmisbaar zijn. Zonder hen zouden we al snel bedolven raken onder een grote laag bladeren en ander natuurlijk afval! Samen met schimmels en bacteriën verteren zij alles tot humus: voeding voor de natuur.

De leerlingen leren pieren en pissebedden kennen als interessante en belangrijke dieren in hun eigen omgeving. Dat mensen hun eigen afval niet volledig kunnen hergebruiken biedt de leerlingen stof tot nadenken.

Ook het gedrag van de pieren en pissebedden wordt bestudeerd. Zo ontdekken de leerlingen dat pissebedden in een doolhof afwisselend links en rechtsom lopen. In de natuur blijkt dit de beste manier om snel door een strooisellaag te kruipen en niet in kringetjes rond te lopen!

De Edese en Wageningse scholen kunnen drie keer per jaar een pakket met levend materiaal ontvangen. Daarnaast organiseren Het Groene Wiel en NMME Ede tevens natuurlessen buiten en ze lenen lesprogramma’s met materialen uit aan scholen.

Meer informatie? Kijk op www.groenewiel.nl
Provincie:
Tag(s):