donderdag, 14. december 2006 - 10:20

Bemoeizorg voorkomt verloedering verslaafden

Nijmegen

Het loont om verslaafden die geen hulp wensen met de nodige hardnekkigheid te benaderen. Deze extra inspanningen blijken in de helft van de gevallen voldoende om iemand wel hulp te laten aanvaarden. Daarmee kan verdere verloedering worden voorkomen. Dat blijkt uit een proefproject dat een half jaar geleden in Nijmegen startte.

De directe aanleiding voor het experiment vormde de waarneming van de Nijmeegse burgemeester Ter Horst dat mensen die niet nadrukkelijk om hulp vragen, in Nederland ook niet geholpen worden. Vaak komen deze verslaafden stap voor stap verder in de ellende. Tot het moment dat ze zo ernstig in de problemen zijn geraakt dat er gedwongen ingegrepen kan worden. Echte hulp komt voor hen dan eigenlijk te laat.

Om deze redenering te toetsen startte Nijmegen samen met het Gelderse centrum voor verslavingszorg De Grift deze zomer met een project om minstens tien zorgmijdende verslaafden op onorthodoxe wijze over te halen hulp te aanvaarden. Uit een bestand van ongeveer driehonderd verslaafden waar De Grift na een eerste gesprek al langer dan een jaar niets meer van vernomen had, zijn uiteindelijk elf verslaafden geselecteerd.

Van deze elf veslaafden zijn er zes voor wie een zorgplan is opgesteld. Met hen gaat het inmiddels een stuk beter. In alle zes de gevallen lag verloedering op korte termijn op de loer. Twee potentiële cliënten bleken zelf hun leven op orde te hebben gekregen. Twee weigeren nog steeds elke hulp, waarbij De Grift goede hoop heeft er minstens één alsnog te kunnen helpen. Eén potentiële cliënt bleek zoek.

Het experiment leerde vooral dat de meeste verslaafden met een keur aan problemen kampen. Daarbij is het belangrijk in een goede volgorde met de aanpak van deze problemen te beginnen. Daarvoor moet er intensief tussen een groot aantal instanties en organisaties worden samengewerkt. Dat varieert van schuldhulpverlening en woningcorporaties, tot Jeugdzorg, politie en maatschappelijk werk.

De aanpak voor elke verslaafde is intensief en kostbaar. Voor het project, dat een half jaar duurt, heeft Nijmegen 70.000 euro uitgetrokken. De verwachting is echter dat hiermee wordt voorkomen dat deze verslaafden verder afglijden.

Daarmee wordt niet alleen een hoop persoonlijke ellende en overlast van de directe omgeving voorkomen, maar ook dat ze in een later stadium een beroep moeten doen op kostbaardere vormen van opvang en begeleiding met minder resultaat.
Provincie:
Tag(s):