dinsdag, 12. september 2006 - 18:46

Brandweer in de strijd tegen loze brandmeldingen

Enschede

De Brandweer Enschede is in 2005 ruim 900 keer uitgerukt voor een loze brandmelding. Dat is bijna twee keer zoveel dan volgens de wettelijke norm is toegestaan. De brandweer heeft inmiddels nieuwe middelen ter beschikking om de zogenoemde veelplegers aan te pakken.

Evenals in andere plaatsen in het land zijn er ook in Enschede een groot aantal objecten voorzien van een brandmeldinstallatie. Deze zijn aangesloten op het Openbaar Meld Systeem (OMS) van de Regionale Meldkamer Twente. Dat betekent, dat een melding van deze brandmeldinstallatie automatisch wordt doorgemeld naar de Meldkamer, waarmee direct de brandweer wordt gealarmeerd. Na zo'n alarmering gaat de brandweer meestal met de hoogste prioriteit ter plaatse, om de oorzaak van de melding te achterhalen.

In 2005 bleek dat 97% van deze meldingen loos (ongewenst of onecht) waren. Roken onder een rookmelder, bakken en braden, werkzaamheden of een vervuilde melder was meestal de oorzaak.

In 2005 zijn door de brandweer diverse acties ondernomen om het aantal loze meldingen terug te dringen. Mede gelet op de problematiek die het forse aantal loze alarmeringen veroorzaakt, gaat de brandweer de zogenoemde veelplegers aanpakken. Hiervoor heeft het college van burgemeester en wethouder de beleidsregel TOOM (terugdringen onechte en ongewenste meldingen) vastgesteld. In het uiterste geval kan de veroorzaker van loze meldingen een preventieve last onder dwangsom worden opgelegd.
Provincie:
Tag(s):