vrijdag, 16. juni 2006 - 22:48

BZK: Betere aanpak wietplantages

Den Haag

In sommige gemeenten is al ervaring opgedaan met een integrale aanpak van wietplantages. Andere gemeenten kunnen daarvan leren. Binnenkort ligt er een voorbeeldconvenant, waarin allerlei mogelijke afspraken met alle betrokken partijen zijn opgenomen. Dit laat het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) vrijdag weten.

Verder zal er onderzoek gedaan worden naar de technische mogelijkheden om bij het ontmantelen van een kwekerij de wietplanten ter plaatse te vernietigen. Dit zou de hoge kosten van het ontmantelen kunnen drukken. Ook is het mogelijk om na het toepassen van bestuursdwang de kosten van de ontmanteling op de wietteler te verhalen.

Ook voorlichting is een belangrijk instrument volgens het ministerie. Het publiek moet weten welke risico’s er zijn (brandgevaar) en wat de gevolgen zijn van ontdekking: naast strafvervolging mogelijk ook huisuitzetting en verschillende naheffingen en terugvorderingen.

Growshops zijn vaak de motor achter illegale wietkwekerij. Toch kunnen growshops niet simpelweg verboden worden, omdat ze legale artikelen verkopen die ook geschikt zijn voor het kweken van andere planten dan wiet. Ook bij de aanpak van growshops kan het samenwerken tussen verschillende partijen succesvol zijn, waarbij zowel bestuurlijk als strafrechtelijk opgetreden kan worden.

Gemeenten kunnen growshops vergunningplichtig maken via de Algemene Plaatselijke Verordening. Dan kan bekeken worden of de aanvrager van een vergunning criminele antecedenten heeft. Zo ja, dan wordt de vergunning geweigerd. Met een vergunningstelsel kan ook wildgroei van het aantal growshops voorkomen worden door een maximum te hanteren. Gemeenten kunnen ook via het bestemmingsplan of de leefmilieuverordening growshops reguleren of tegengaan.

Verder blijken integrale doorlichtingsacties succesvol te zijn. Daarbij lichten de politie, gemeentelijke diensten, inspecties, de belastingdienst een growshop grondig door, waarbij alle mogelijke wettelijke regels worden gecontroleerd met de bedoeling het de growshopeigenaar zo lastig mogelijk te maken. Bij de vondst van wietstekjes of andere drugs kan de growshop gesloten worden en kan strafrechtelijke vervolging volgen, inclusief ontneming van criminele winsten.
Provincie:
Tag(s):