maandag, 21. augustus 2006 - 15:28

Controle op aanwezigheid speelautomaten

Epe

De eenheid Handhaving van de gemeente Epe is sinds kort begonnen met het uitvoeren van controles op de aanwezigheid van speelautomaten bij recreatie- en horecabedrijven. Dit voert de gemeente uit in verband met de Wet op de Kansspelen, die onder andere het toelaten van speelautomaten regelt.

Daarnaast is de wetgeving er op gericht om gokverslaving tegen te gaan. Overtreders moeten binnen afzienbare tijd de speelautomaten verwijderen. Wanneer dit wordt nagelaten zal de ondernemer een proces verbaal krijgen en wordt de speelautomaat in beslag genomen.

De eenheid handhaving is gestart met het controleren van 20 recreatiebedrijven. Al deze bedrijven zijn bezocht en gecontroleerd, waarvan 3 bedrijven in overtreding zijn gebleken. Zij hadden 1 of meerdere speelautomaten geplaatst zonder de vereiste vergunning. Het betreft tot nu toe 7 automaten. Deze bedrijven zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de bevindingen en moeten de speelautomaten zo spoedig mogelijk verwijderen.

De komende periode zullen eveneens controles gaan plaats vinden bij de reguliere horeca. De eenheid Handhaving van de gemeente Epe werkt in dit verband nauw samen met de politie. Na een bezoek van de gemeente zal de eenheid Handhaving een brief versturen waarin de bevindingen staan vermeld.
Provincie:
Tag(s):