woensdag, 13. december 2006 - 13:26

Extra bedden voor zwervers

Amersfoort

Om te voorkomen dat daklozen in de winter buiten moeten slapen, zorgt de gemeente Amersfoort de aankomende 3 maanden voor tijdelijk extra nachtopvang. De extra nachtopvang wordt gevestigd in een pand aan de Koppelweg 118 (11 bedden) en een woning aan de Sumatrastraat (7 bedden). Daarnaast zijn 2 extra slaapplaatsen beschikbaar in het sociaal pension aan de Spoorstraat.

De ervaring met de bestaande nachtopvang en met de winteropvang van voorgaande jaren is echter positief; de winteropvang leidt over het algemeen niet tot extra overlast voor de buurt. De gemeente is van plan om het pand aan de Koppelweg meerdere jaren in de wintermaanden te gebruiken voor nachtopvang van dak- en thuislozen.

Om dit mogelijk te maken dient op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening de bestemming van het pand te worden vrijgesteld. Omdat deze procedure niet op tijd is afgerond en de opvang de komende maanden al wel nodig is, heeft het college van B&W besloten om de winteropvang aan de Koppelweg voorlopig te gedogen. De begeleiding in de winteropvang is in handen van Stichting Iks
Provincie:
Tag(s):