maandag, 4. december 2006 - 9:22

Groot bevolkings-onderzoek Noord-Nederland

Groningen

Het UMCG begint op maandag 4 december met het grote onderzoek LifeLines. Dit gebeurt met een feestelijke bijeenkomst in Sneek. Burgemeester Brok van Sneek zal samen met Bert Bruggeman, voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG, het onderzoek officieel starten. Aansluitend worden bij burgemeester Brok, zelf ook deelnemer aan het LifeLines-onderzoek, enkele metingen verricht. Vanaf dat moment worden de eerste van in totaal 165.000 deelnemers aan LifeLines onderzocht.

LifeLines is een groot wetenschappelijk onderzoek dat minimaal dertig jaar lang de ontwikkeling in gezondheid volgt van liefst 165.000 personen in Noord-Nederland. Het LifeLines-onderzoek zal de kennis over en het inzicht in het ontstaan van ziekten vergroten; hierdoor wordt preventie beter en eerder mogelijk. LifeLines zal meer duidelijkheid geven over de vraag hoe mensen op een gezonde manier ouder kunnen worden.

Het wetenschappelijke uitgangspunt van LifeLines is, dat het ontstaan van chronische ziekten als astma, diabetes of nierziekten een complex samenspel van factoren is. De invloed van de verschillende factoren en de manier waarop ze op elkaar inwerken zijn alleen te begrijpen wanneer een grote groep mensen uit meerdere generaties langdurig wordt gevolgd op tal van levens- en gezondheidsaspecten. Hierdoor kan duidelijk worden waarom sommige mensen gezond ouder worden en anderen al vroeg in het leven ernstige belemmeringen krijgen.

LifeLines is de eerste studie die zoveel levensaspecten bij het onderzoek betrekt, van erfelijkheid en stijl van leven tot en met psychische en sociale factoren. Alleen zo’n multidimensionale aanpak kan diepgaand inzicht opleveren in het ontstaan en beloop van chronische ziekten. Dat kan resulteren in “voorspellers� voor het ontstaan van ziekte en voor een gezonde levensloop. Aan de hand daarvan is straks meer te doen aan preventie en doelmatiger behandelen.

Het UMCG is de eerste organisatie in Nederland die een medische biobank van deze omvang opricht.
Provincie:
Tag(s):