vrijdag, 29. december 2006 - 20:03

Hinderlijke ganzen krijgen nieuw thuis

Tilburg

Een deel van de ganzen, die hinder veroorzaken bij het Wilhelminakanaal in Tilburg Noord en bij de Vijverlaan in Tilburg West, zal elders in Nederland onderdak krijgen. Omdat Tilburg geen geschikte locatie heeft is gezocht naar een andere oplossing waarbij contact is gelegd met de firma Hofganzen, een ganzenspecialist.

Dit bedrijf gaat 200 ganzen vangen en op een diervriendelijke manier herplaatsen bij verschillende particuliere instellingen. Daarnaast stelt de firma een plan voor 'nestbeheer' op. Hierbij worden tijdens de broedperiode de nesten structureel bezocht om de eieren te behandelen, schudden of oliën. Tevens worden de overgebleven ganzen ingespoten met een geboortebeperkend middel.

Omwonenden en passanten ondervinden geluidsoverlast van de ganzen en de dieren vertonen nogal eens agressief gedrag. Bovendien hebben de oevers van het kanaal te lijden van de grote populatie boerenganzen. In mei 2006 zijn er door de gemeente Tilburg twee maatregelen genomen om het aantal boerenganzen in te dammen. Doordat deze maatregelen lopende het broedseizoen zijn uitgevoerd heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd. Op dat moment was het verplaatsen van de ganzen naar elders verboden vanwege de vogelgriep.
Provincie:
Tag(s):