zaterdag, 4. november 2006 - 17:31

Leerlingen begeven zich in de wereld van de politiek

Oldenzaal

Het stadhuis van Oldenzaal en het gemeentehuis van Dinkelland zijn op dinsdag 7 november 2006 het politieke domein van ruim 140 4 Havo-leerlingen van het Twents Carmelcollege. In het kader van een leerproject proberen zij, verdeeld over werkgroepen, oplossingen aan te dragen voor vraagstukken die gerelateerd zijn aan het thema ‘alcohol en jeugd’. Vervolgens worden deze oplossingen in uitgewerkte projecten aan een heuse jeugdgemeenteraad voorgesteld. Wanneer eenmaal het beste project gekozen is, wordt de uitvoering ervan door de gemeenten Oldenzaal en Dinkelland ondersteund met een geldbedrag van € 1250,-.‘

Wegwijs op het gemeentehuis’, zo luidt de naam van dit leerproject. Het is bedacht door het Instituut voor Publiek en Politiek, een landelijke, niet-partijgebonden organisatie die als doel heeft politieke en maatschappelijke deelname te bevorderen. De alombekende stemwijzer is ook bedacht door het IPP. Het doel van het project ‘Wegwijs op het gemeentehuis’ is om jongeren meer te betrekken bij de politieke besluitvorming door ze zelf met politiek bezig te laten zijn. Martin Reith, docent aan het Carmelcollege De Thij, heeft zich ingezet om dit project naar Oldenzaal en Dinkelland te halen. De gemeente Oldenzaal ontvangt een groep van zeventig leerlingen, de gemeente Dinkelland eveneens zeventig.

De dag duurt van 9.30 tot en met 20.30 uur. De leerlingen voeren overdag gesprekken met raadsleden, ambtenaren en vertegenwoordigers van verschillende instellingen om hun projectvoorstel goed te kunnen onderbouwen. ’s Avonds worden zowel in Oldenzaal als in Dinkelland zes projecten voorgesteld aan de jeugdgemeenteraad, waarbij de leerlingen de raad adviseren over hoe het geldbedrag het beste besteed kan worden. Het project dat met een meerderheid van stemmen wordt aangenomen, zal door beide gemeenten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit is dus een unieke kans om als jongere invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente, zowel op een laagdrempelige als op een actieve manier. Eveneens is het een goede invulling van het jeugdbeleid in zowel Oldenzaal als Dinkelland.

De jeugdgemeenteraadsvergaderingen beginnen om 18.30 uur en worden voorgezeten door burgemeester F.T.J.M. Backhuijs van Oldenzaal en burgemeester F.P.M. Willeme van Dinkelland. Belangstellenden zijn dan van harte welkom om op de publieke tribune plaats te nemen en mee te stemmen voor het beste project. Via de webcam op www.dinkelland.nl is de jeugdraadsvergadering in Dinkelland live te volgen.
Provincie:
Tag(s):