zondag, 17. december 2006 - 20:32

LTO Noord wil kinderopvang op boerderij

Lelystad

LTO Noord Projecten wil in samenwerking met Axion, St. Veldwerk Nederland en Satellite kinderopvang op de boerderij realiseren. Hiervoor worden agrariërs en kinderopvanginstellingen gezocht. In de eerste drie maanden van 2007 zullen de initiatiefnemers zich oriënteren op de mogelijkheden.

In deze oriëntatiefase vinden informatiebijeenkomsten voor agrariërs en gemeenten plaats. Het netwerk landbouw, zorg en welzijn wordt in kaart gebracht en er is zicht op de samenwerkingsmogelijkheden met kinderopvanginstellingen.

Vanaf april 2007 moeten de eeste pojecten worden gestart, waarbij ondernemers begeleid en geschoold worden bij het opstarten van kinderopvang op het agrarisch bedrijf. Een vernieuwend project dat financieel gesteund wordt door de provincie Flevoland.

LTO NOord ziet in een boerenerf met dieren, een moestuintje, klimheuvels, veel zand om lekker in te ravotten en ‘natuurlijke’ speeltoestellen een ideale plek om kinderen op te vangen. Kinderopvang op de boerderij kan deze mogelijkheden bieden op het platteland van de provincie Flevoland.

Kinderopvang op een boerderij biedt kinderen meer ruimte en een direct contact met natuur en dieren. Dit heeft invloed op de ontwikkeling van een kind.

De ervaringen met kinderopvang op de boerderij geven aan dat de rustige omgeving, de ruimte en het vele buiten zijn een positieve invloed heeft op kinderen. Daarnaast is de boerderij een plek waar kinderen midden in de natuur volop aan de gang kunnen met hun fantasie. Waar ze konijnen knuffelen, geiten voeren, eieren verzamelen en natuurlijk volop kunnen spelen.

Kinderopvang op de boerderij is vooral bedoeld voor kinderen van 2 -12 jaar. Laat ze maar ontdekken, alleen of met anderen. Natuurlijk kun je kinderen van alles aanbieden als hapklare brokken. Maar vaak zie je dan dat de belangstelling snel verdwijnt. Kinderen maken liever iets zelf en fantaseren er graag op los.

Door het omgaan met materialen uit de natuur ontwikkelen kinderen creativiteit en gebruiken ze hun fantasie, bijvoorbeeld bij het bouwen van een hut.
Provincie:
Tag(s):