zaterdag, 5. augustus 2006 - 11:50

Maasplassenproject: Politie deelt 78 bonnen uit

Venlo

De politie heeft in de periode 1 juli tot en met 1 augustus in totaal 78 bekeuringen opgemaakt voor diverse overtredingen tijdens controles in het kader van het Maasplassenproject. Hiermee wordt de overlast aangepakt rond de Maasplassen die ontstaat als gevolg van illegaal kamperen, nachtvissen, vuurtje stoken en het dumpen van afval. In totaal werden in de afgelopen maand 118 personen gecontroleerd. Het project loopt nog tot en met september.

De meeste bekeuringen zijn uitgeschreven voor overtredingen als vissen zonder vergunning, vissen met teveel hengels of in strijd met de vergunningsvoorschriften (27) en illegaal kamperen (20). Er werden zeventien bonnen uitgedeeld voor het zich bevinden op verboden grond en negen voor het negeren van een geslotenverklaring. Voor het niet kunnen tonen van een identificatiebewijs kregen twee personen een bekeuring en voor vuurtje stoken zijn twee overtreders beboet. Een persoon kreeg een boete voor het storten van afval. Er werden geen aanhoudingen verricht.

De controles in het Maasplassengebied vinden hoofdzakelijk ’s avonds en ’s nachts plaats, op wisselende locaties.
Sinds 25 mei zijn er al 540 personen gecontroleerd.
Provincie:
Tag(s):