dinsdag, 18. juli 2006 - 15:43

Marechaussee maakt jacht op 'ROTTE APPELS'

Schiphol

De Koninklijke Marechaussee op Schiphol is afgelopen week gestart met gerichte controles naar passagiers
die zich schuldig maken aan traveling sex offending (Sextoerisme) en tevens in het bezit zijn van kinderporno. Het Korps Landelijke Politiediensten en de Douane zullen eventueel in de nabije toekomst met de marechaussee gaan samenwerken inzake de bestrijding van sekstoerisme en kinderporno.

Deze controles zijn gestart naar aanleiding van informatie dat vanuit een aantal bestemmingen passagiers, terwijl zij in het bezit zijn van kinderporno en / of indicatoren van seksueel misbruik van minderjarigen in het buitenland, op Schiphol terugkeren. Ook het feit dat de afgelopen tijd drie verdachten op Schiphol zijn aangehouden die van bovengenoemde feiten worden verdacht ligt aan deze controles ten grondslag.

Het rechercheteam van de marechaussee zal gerichte controles uitvoeren naar aanleiding van verkregen informatie, welke via verschillende kanalen kan binnenkomen. Tevens zullen er op passagiers vanuit een aantal bestemmingen steekproefsgewijs controles plaatsvinden.
Ook bestaat de mogelijkheid om vanuit een vooraf vastgestelde profielschets van een Traveling Sex Offender, binnen de reguliere passagiersstromen potentiële verdachten te kunnen onderkennen en te controleren.

Het team Jeugd en Zeden van de marechaussee op Schiphol zullen de komende tijd een opleiding verzorgen aan rechercheteams, over de methodes en werkwijze van de “Traveling Sex Offender� ,
De luchthaven Schiphol is de eerste luchthaven in de wereld waarbij controles op deze vorm van criminaliteit plaatsvindt.

De marechaussee bindt met deze controles de strijd aan tegen personen die reizen via Schiphol om minderjarigen in het buitenland seksueel te misbruiken en of bij aankomst in het bezit zijn van kinderporno.
Provincie:
Tag(s):