donderdag, 4. mei 2006 - 11:45

Minister Bot reikt Four Freedoms uit

Middelburg

Zaterdag 13 mei a.s. reikt Minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot de International Four Freedoms Award 2006 uit aan de directeur-generaal van het Internationaal Atoom en Energie Agentschap, dr. Mohamed ElBaradei. De uitreiking vindt plaats om 11.00 uur in de Nieuwe Kerk in Middelburg.

Zoals eerder bekendgemaakt door de Rijksvoorlichtingsdienst, ontvangt professor Muhammad Yunus de onderscheiding voor vrijwaring van gebrek uit handen van H.K.H. Prinses Máxima. Professor Yunus wordt beschouwd als de founding father van Microkrediet, waar ook Prinses Máxima zich voor inzet.

Carlos Fuentes ontvangt de onderscheiding voor vrijheid van meningsuiting uit handen van professor Patrick Collard. Professor Collard is hoofd vakgroep Romaanse talen aan de Universiteit van Gent en hij was promotor van Fuentes toen deze in 2000 een eredoctoraat ontving aan de Gentse Universiteit.

De onderscheiding voor vrijheid van godsdienst wordt door oud-laureaat Terry Waite en pater Simon Jelsma uitgereikt aan Broeder Aloïs, prior van de Taizé Community. Simon Jelsma heeft sinds de Tweede Wereldoorlog, in woord en daad, de vrijheid van godsdienst vertaald in vrijheid en daadwerkelijke verantwoordelijkheid van mens tot mens, over alle grenzen van kerken, geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen heen.

Tenslotte overhandigt Anna Eleanor Roosevelt, mede-voorzitter van het Franklin and Eleanor Roosevelt Institute, en kleindochter van Franklin D. Roosevelt, de onderscheiding voor vrijwaring van vrees aan Aung San Suu Kyi, de Birmese voorvechtster voor democratie in Birma. In verband met haar huisarrest zal zij niet aanwezig zijn. De Award wordt namens haar in ontvangst genomen door Martin Morland, voorzitter van Burma Prospect en jarenlange vriend van Suu Kyi.

Onder de genodigden op 13 mei bevinden zich naast H.M. de Koningin, Z.K.H. Prins Willem-Alexander en Minister-President Balkenende onder andere de ministers Donner, Peijs en Van Ardenne. Daarnaast zullen ook de oud-laureaten Ruud Lubbers (1995), Amnesty International (1984) en Nasr Abu Zayd (2002) aanwezig zijn. Tot de leden van de Amerikaanse delegatie behoren onder andere de voorzitters van het Franklin and Eleanor Roosevelt Institute, Ambassador William J. Vanden Heuvel en Anna Eleanor Roosevelt en haar dochter Elizabeth Roosevelt Johnston.

Voorafgaand aan de uitreiking spreken de laureaten met een aantal jongeren die hebben meegedaan aan de Freedom-MusicAward wedstrijd. Deze wedstrijd is een van de vele Four Freedoms Events die dankzij de medewerking van onze sponsors en de inzet van een groot aantal samenwerkingspartners zijn georganiseerd.
Provincie:
Tag(s):