dinsdag, 21. maart 2006 - 11:50

Ondertekening overeenkomst vernieuwing Kerckebosch

Zeist

Dinsdag 21 maart ondertekenen directeur Bert Roolvink van woningcorporatie De Seyster Veste en loco-burgemeester van de gemeente Zeist, Wim den Heijer de samenwerkingsovereenkomst voor de vernieuwing van een deel van de Zeister wijk Kerckebosch. In deze overeenkomst is de wijze van samenwerking en de inzet van de partijen tot en met de realisatie van een haalbaar Masterplan vastgelegd. Deze samenwerking tussen de gemeente en De Seyster Veste volgt de tendens van de laatste jaren in Nederland, waarbij gemeenten en corporaties bij stedelijke vernieuwing niet alleen samenwerken bij het maken van de plannen, maar ook tijdens de uitvoering.

De overeenkomst is het gevolg van afspraken die de gemeente Zeist en woningcorporatie De Seyster Veste hebben gemaakt om samen een deel van de wijk Kerckebosch, begrensd door de Prinses Margrietlaan, Prinses Irenelaan en Graaf Adolflaan, te vernieuwen. De gemeente en De Seyster Veste werken vanuit het samenwerkingsverband als regisseur van de vernieuwing Kerckebosch, actief samen met bewoners, omwonenden en andere betrokken partijen, zoals zorginstellingen, welzijnsorganisaties, scholen, winkeliersvereniging en belangengroepen.
Provincie:
Tag(s):