dinsdag, 14. februari 2006 - 18:45

Ook beveiligers gaan levens redden

Amsterdam

In navolging van de politie gaat het particuliere beveiligingsbedrijf Group 4 Securicor op grote schaal het gebruik van de AED (Automated External Defibrillator) stimuleren. Met de AED kunnen de beveiligers van Group 4 Securicor slachtoffers van een plotselinge hartstilstand reanimeren door het toedienen van een elektroshock. De AED's die gebruikt worden zullen door Philips geproduceerd worden. De beveiligers worden opgeleid bij RICAS, instituut voor risico-advisering en veiligheidsopleidingen.

Hart- en vaatziekten vormen de grootste doodsoorzaak in Nederland. Wekelijks worden enkele honderden mensen getroffen door hartfalen. In zo'n 85% gaat het om een ritmestoornis, het zogenoemde kamerfibrilleren. Er wordt op dat moment geen bloed in het lichaam rondgepompt, dus snel beginnen met reanimeren is van levensbelang.

De enige manier om het hart weer in het juiste ritme te krijgen is het toedienen van een elektrische schok, het defibrilleren. Wanneer bij een hartstilstand binnen 4 tot 6 minuten een elektroshock het hartritme herstelt, heeft het slachtoffer een overlevingskans van 70%. Met elke verloren minuut daalt de overlevingskans met 10%.

Ambulances kunnen meestal niet binnen zes minuten ter plekke zijn. Een defibrillator in de omgeving kan dus een zaak van leven of dood zijn. De AED is een draagbaar apparaat dat door een getraind persoon eenvoudig te bedienen is. Beveiliging+AED van Group 4 Securicor biedt organisaties aanvullend getrainde beveiligingsmedewerkers én een Philips AED-apparaat van de hoogste technische kwaliteit. Samen kunnen zij een eventueel slachtoffer snel, veilig en efficiënt helpen. De extra dienstverlening wordt verdisconteerd in het uurtarief.

Naar verwachting zal de AED de komende jaren in snel tempo beschikbaar komen op plekken waar veel mensen bij elkaar komen, bijvoorbeeld in openbare ruimten, kantoorpanden en winkelcentra. Group 4 Securicor wil een voorschot nemen op deze ontwikkeling door aan al haar bestaande klanten extra dienstverlening met de AED aan te bieden.
Provincie:
Tag(s):