zondag, 11. juni 2006 - 11:23

Overlast Friese wateren harder aangepakt

Regio

De Friese Politie gaat, in samenwerking met het Korps Landelijke Politiediensten, het Wetterskip en de provincie Fryslân intensief toezicht houden op en rond de wateren in de provincie om overlastgevende jeugd aan te pakken. Bij geconstateerde overtredingen worden geldboetes en taakstraffen opgelegd. Dit is met het Openbaar Ministerie in Leeuwarden afgesproken.

Al enige jaren is er in toenemende mate sprake van overlast. Met name van jongeren die van bruggen en viaducten springen en (te) snel varen. Watersporters ondervinden hierdoor veel hinder en er ontstaan gevaarlijke situaties.
Met name in het Noordoosten van Fryslân is de overlast zodanig groot, dat watersporters de vaarwegen mijden.
Om te komen tot een aanpak die de overlast moet terugdringen, hebben het OM, politie en openbaar bestuur regelmatig met elkaar overleg gevoerd .

Dankzij een wijziging in het Binnenvaartpolitieregelement is een aantal overlastveroorzakende gedragingen - zoals bijvoorbeeld zwemmen in de directe nabijheid van bruggen en schepen - strafbaar gesteld. Hierdoor is het voor de de politie mogelijk geworden daartegen op te treden. Het boetebedrag is vastgesteld op € 75,= per overtreding of een taakstraf van vier uren.

Behalve repressieve- zijn er ook preventieve maatregelen getroffen. Om te voorkómen dat er in en rond de wateren hinder en/of gevaar ontstaat, worden extra toezichthouders aangesteld en zullen er weer brugwachters aanwezig zijn.
Provincie:
Tag(s):