vrijdag, 14. juli 2006 - 9:57

PA Hanzehogeschool scoort € 250.000,--

Groningen

De Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen heeft een belangrijke landelijke subsidie verkregen van € 250.000,--. Het gaat om de aanvraag RAAK/Publiek, waarbij publieke instellingen aanvragen kunnen doen op innovatie die zij samen willen bewerkstelligen. Deze aanvragen betreffen vaak maatschappelijk relevante thema’s; in dit geval gaat het over de verdere professionalisering van de samenwerking rond (venster)scholen.

Landelijk zijn er slechts zeven aanvragen gehonoreerd. De aanvraag die de Pedagogische Academie heeft ingediend, getiteld ‘Ver zien en breed kijken,’ is daarbij op de eerste plaats geëindigd.

Voor dit project heeft de Pedagogische Academie een consortium gevormd met St. Thuiszorg/St. Jeugdgezondheidszorg te Groningen, Bureau Jeugdzorg Groningen, GGD/JGZ 0-19 jaar te Groningen, BOINK (landelijke Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang), E&S, COP-groep (Organisatie voor Peuterspeelzaalwerk, kinderwerk, Ontwikkelingsstimulering en Opvoedingsondersteuning, SKSG (Stichting Kinderopvang Stad Groningen), Kids2b (organisatie voor kinderopvang in de regio Groningen), Het Huis voor de Sport Groningen en het schoolbestuur van het Openbaar Onderwijs van de gemeente Hoogezand-Sappemeer.
Provincie:
Tag(s):