woensdag, 5. juli 2006 - 13:16

PC-regeling voor minima

Zuidhorn

In 2004, is op initiatief van de gemeenteraad, de PC-regeling voor minima ingevoerd. Dit project werd onlangs geëvalueerd. Op basis daarvan heeft het college van burgemeester en wethouders groen licht gegeven voor een uitbreiding aan deze doelgroep. De computers, voor de prijs van € 890 per configuratie, worden gebruiksklaar bij de gemeente afgeleverd. De prijs ligt hiermee € 110 lager dan in 2004 en dit voordeel komt geheel ten goede aan de cliënt.

De bestaande PC-regeling was bestemd voor gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en met kinderen vanaf groep 7 van het basisonderwijs tot de leeftijd van 18 jaar.

De reden om in eerste instantie te kiezen voor de doelgroep gezinnen met kinderen was, om deze kinderen niet in een achterstandsituatie te laten raken ten opzichte van het te volgen onderwijs. Bij het volgen van onderwijs is het beschikken over een computer thuis onontbeerlijk geworden.
Sinds de start van het project in 2004 hebben veel gezinnen van deze regeling gebruik gemaakt.

Argumenten voor het beschikbaar stellen van een computer zijn:
  • bredere toegang tot de arbeidsmarkt
  • sneller vergaren van informatie
  • leggen van contacten (voorkomen sociaal isolement)
  • inzet van computer in het (basis) onderwijs


Ervaring laat zien dat uitkeringsgerechtigden tot 30 jaar de weg naar de arbeidsmarkt dank zij de computer snel weten te vinden. Voor de groep boven de 30 jaar wordt het moeilijker om werk te vinden. Het gebruik van een computer/internet zal hun mogelijkheden vergroten. De categorie alleenstaanden ouder dan 30 jaar kunnen via het gebruik van internet hun netwerk en sociale contacten vergroten. Dit biedt meer kansen op de arbeidsmarkt.

De doelgroep PC-regeling betreft de volgende categorieën inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm:
  • Zelfstandig wonende alleenstaanden/gehuwden/samenwonenden ouder dan 30 jaar
  • Zelfstandig wonende alleenstaande ouders
  • Zelfstandig wonende gehuwden/samenwonenden met kinderen
Provincie:
Tag(s):