dinsdag, 5. september 2006 - 13:13

Reclame voor kinderen soms dubieus

Amsterdam

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft de marketing van voedingsmiddelen gericht op kinderen van 1 tot 12 jaar ('kidsmarketing') onderzocht. Gebleken is dat producenten hierbij soms teksten gebruiken die twijfelachtig of dubieus zijn.

In de eerste helft van 2005 heeft de VWA monsters genomen van voedingsmiddelen gericht op kinderen. Van 136 kidsmarketingproducten is gekeken naar de wijze van aanprijzing, de energiewaarde en de portiegrootte. Koek, broodbeleg, snoep, ontbijtgranen en toetjes zijn de productgroepen waarvoor de meeste kidsmarketing plaatsvond. Dit zijn producten die relatief veel kilocalorieën leveren.

Regelmatig waren teksten bij deze kidsmarketingproducten dubieus met betrekking tot een verantwoord voedingspatroon. Zo werd er bijvoorbeeld een koekje met chocola aanbevolen als ontbijt.

In zes gevallen werd bij het product de suggestie gewekt dat het gebruik kinderen meer aanzien geeft bij leeftijdsgenoten. Ook zijn teksten aangetroffen die kinderen aanzetten tot overreding van de ouders tot aankoop van het product. Verder bleek dat bij ongeveer een kwart van de producten voor kinderen bekende figuren of karakters op de verpakking voorkwamen of “verzamelobjecten� bijgevoegd waren.

De VWA dringt er bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op aan dat kidsmarketing nauwlettend wordt gevolgd. In juni 2005 heeft de levensmiddelenindustrie een convenant gesloten waarin bepaalde voorwaarden voor kidsmarketing zijn opgenomen. In 2007 gaat de VWA kidsmarketing opnieuw onder de loep nemen.

Dinsdag 5 september brengen de Nederlandse Hartstichting en de Consumentenbond een brochure uit onder de titel 'Hollands welvaren, hoe kinderen beïnvloed worden door reclame'. Hierin dringen beide organisaties bij alle betrokken partijen aan om kinderen beter te beschermen tegen marketing voor ongezonde voeding.
Provincie:
Tag(s):