vrijdag, 28. april 2006 - 19:16

Ruim 4 miljoen euro voor wegwerken wachtlijsten jeugdzorg

Maastricht

De Limburgse jeugdzorg krijgt van staatssecretaris Ross van Volksgezondheid 4,5 miljoen euro extra om de wachtlijsten in de jeugdzorg weg te werken. Gedeputeerde Odile Wolfs laat in een reactie weten zeer blij te zijn met deze toezegging van de staatssecretaris.

Na een sterke daling van het aantal wachtenden op jeugdzorg (van 1.269 in juli 2003 naar bijna 200 begin 2005) steeg het aantal wachtenden in de tweede helft van 2005 explosief. Niet alleen in Limburg, maar overal in Nederland. De groei werd veroorzaakt door een aantal ernstige incidenten. Hierdoor zetten hulpverleners eerder jeugdzorg in dan voorheen. Zij willen maximaal uitsluiten dat kinderen en jongeren die in de knel zitten risico's lopen.

Sinds 27 maart waren er weer 332 kinderen en jongeren die langer dan negen weken op jeugdzorg wachten. ‘Daar komt nu een einde aan’, zegt Odile Wolfs. ‘Voor ieder kind dat nu op de wachtlijst staat en dat wij helpen, krijgen wij het normbedrag dat voor die hulpvorm is vastgesteld. En omdat wij er in onze plannen vanuit gaan dat dat bij alle 332 wachtende kinderen en jongeren dit jaar lukt, heeft de staatssecretaris mij het maximale bedrag van 4,5 miljoen euro toegezegd’. Lukken de afspraken onverhoopt niet, dan gaat het geld terug naar Den Haag.
Provincie:
Tag(s):