vrijdag, 25. augustus 2006 - 10:16

Slachtoffer-dadergesprekken landelijk ingevoerd

Den Haag

Slachtoffers van misdrijven moeten de mogelijkheid krijgen om een gesprek te voeren met de dader van het misdrijf. Uit onderzoek blijkt dat dergelijke gesprekken kunnen bijdragen aan de verwerking van het delict door het slachtoffer. Dat schrijft minister Donner van Justitie vrijdag aan de Tweede Kamer. Naar verwachting wordt de maatregel in 2007 van kracht.

De minister verwacht dat de landelijke invoering leidt tot circa 1.500 slachtoffer-dadergesprekken per jaar. Medewerkers van Slachtofferhulp Nederland zullen in de toekomst alle slachtoffers wijzen op de mogelijkheid van een dergelijk gesprek. De gesprekken worden altijd op vrijwillige basis gevoerd en kunnen slechts een aanvulling zijn op de strafrechtelijke procedure.

Twee experimenten met slachtoffer-dadergesprekken zijn in opdracht van het ministerie van Justitie onderzocht. Het ging daarbij om een proef met zowel volwassen als jeugdige daders en een proef met jeugdige daders.
Provincie:
Tag(s):