zaterdag, 15. juli 2006 - 10:25

SP opent Meldpunt schoolkosten

Amsterdam

Om de hoge schoolkosten in kaart te brengen opent de SP ook dit jaar het Meldpunt Schoolkosten. Ouders kunnen hier doorgeven wat zij betalen voor het onderwijs van hun kind. Daarbij gaat het om de vrijwillige ouderbijdrage, schoolboeken, reiskosten, excursies en materialen. De SP onderzoekt tevens of scholen informatie over schoolkosten correct weergeven in de schoolgids.

De schoolkosten zijn opnieuw behoorlijk gestegen. De kosten voor schoolboeken kunnen oplopen tot 500 euro per jaar. SP-Kamerlid Fenna Vergeer, initiatiefnemer van het Meldpunt: 'Schoolboeken zouden voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs gratis moeten zijn. Ook moet de ouderbijdrage worden begrensd of afgeschaft. Maar tot dit zover is houden wij scherp in de gaten hoe de kosten zich ontwikkelen.'

Ook in 2005 en 2004 onderzocht de SP de schoolkosten. Toen bleek dat veel scholen onvolledige of onjuiste schoolgidsen uitgeven. Zo werd vaak niet vermeld dat de ouderbijdrage altijd vrijwillig is. De SP onderzoekt of de scholen de schoolgidsen dit jaar verbeterd hebben. De resultaten van het Meldpunt Schoolkosten worden door de SP voorgelegd aan Onderwijsminister Van der Hoeven.

Meldpunt: Schoolgeld 2006
Categorie:
Tag(s):