woensdag, 22. maart 2006 - 19:00

Starters op de Zeeuwse Woningmarkt

Op maandag 3 april 2006 organiseert Scoop, in samenwerking met de provincie Zeeland, het debat 'Starters op de Zeeuwse Woningmarkt'. Een debat over de mogelijkheden van jonge starters op de Zeeuwse woningmarkt.

Jongeren, provinciale- en gemeentepolitici, behandelend ambtenaren, woningstichtingen, woningbouwondernemingen, makelaars en anderen zijn uitgenodigd om met deskundige inleiders en forum het onderwerp te bespreken, vanaf 19.00 uur bij Scoop (Achter de Houttuinen 8, Middelburg).
Het debat is voor iedereen toegankelijk.

De situatie van starters op de woningmarkt houdt de gemoederen bezig, ook in Zeeland staat de situatie van starters op de agenda.

Aanleiding voor het debat is één van de speerpunten van het provinciale woonbeleid, het onderzoek en advies van het Jeugdpanel Wonen (van de provincie) en het in februari verschenen themarapport van de Jeugdmonitor Zeeland (van Scoop) over 'wonen en woonomgeving'. Beide onderzoeken belichten andere aspecten van het onderwerp starterswoningen.

Het debat staat onder leiding van Ron Lubbersen (Scoop), waarbij de volgende vragen centraal zullen staan: Wat kunnen we concluderen uit beide onderzoeken? Is er een probleem voor starters op de woningmarkt in Zeeland? Welke oplos-singsrichtingen zijn vervolgens denkbaar? Welke rol kan of moet de provincie daarbij vervullen?
Provincie:
Tag(s):