dinsdag, 12. september 2006 - 16:37

Verhoging brug als kado

Franeker

Een wel heel bijzonder kado heeft Burggraaf Bouw BV aan de Franekers gegeven. Namelijk: het verhogen van het loop- en fietsbrug over de “Krommegracht� in Franeker.Ter gelegenheid van het gereedkomen van het omvangrijke project: de verbouwing en renovatie van “Clearcampstate�, wilde het bedrijf de Franeker gemeenschap een geschenk doen toekomen.

De brug is 35 cm verhoogd, zodanig dat de doorvaarhoogte dezelfde is geworden als die van de betonbrug in de Westerpoortdam. Het grote voordeel van het verhogen van de brug is dat heel veel kleinere boten (sloepen, roeiboten, etc.) dan de route rondom de stadsgrachten van Franeker kunnen gaan gebruiken.

Omdat de Vlietsterbrug ook circa 20-25 cm hoger is dan de voormalige hoogte van de brug over de Krommegracht hebben de meeste sloepen en roeiboten nu de mogelijkheid van een doorgaande route naar het van Harinxmakanaal.
Een ander voordeel van de verhoogde fiets- en loopbrug is dat deze sloepen en roeiboten niet gehinderd worden door de sluitingstijden van de Stationsbrug.
Provincie:
Tag(s):