vrijdag, 19. april 2024 - 11:47 Update: 19-04-2024 14:14

Onderzoek naar verdachte situatie in haven Harlingen afgerond

politiejas
Foto: Politie
Harlingen

De politie heeft het onderzoek naar een verdachte situatie op 15 januari in de haven van Harlingen afgerond. De politie vermoedt wel dat er sprake is geweest van activiteiten die gerelateerd kunnen zijn aan drugshandel, maar daarvoor zijn geen concrete en bewijsbare aanwijzingen gevonden. Het onderzoek leidt niet tot een strafrechtelijke vervolging.

In het uitvoerige onderzoek zijn ook geen aanhoudingen verricht, maar de politie gebruikt de resultaten wel om onze informatiepositie te versterken. Zo vertelt het onderzoek hen meer over een mogelijke werkwijze en eventuele vaarroutes die worden gebruikt voor het al dan niet smokkelen van drugs. Ook deelt men de resultaten met onderzoeksteams in andere regio’s met zeehavens.

Melding verdachte situatie

De politie kreeg op maandag 15 januari een melding van een verdachte situatie in de haven van Harlingen. Agenten ter plaatse troffen niets verdachts aan, maar later was op camerabeelden wel te zien dat op die dag tussen 21:00 en ongeveer 22:00 uur te zien is dat eerst twee personen met een onderwaterscooter richting het water lopen. Even later liep een persoon in een duikerspak richting het water. Weer even later was te zien dat een persoon in een duikpak dezelfde route weer terugliep. Op de beelden zijn verder tussen 22:00 en 23:00 uur geen verdachte bewegingen te zien. Rond 23:00 uur is op de beelden te zien dat een persoon in donkere kleding richting het water liep. Kort daarop komt diezelfde persoon terug in beeld en dan is te zien dat diegene een pakket bij zich draagt.

Onderwaterscooter

Op woensdag 17 januari is in de haven van Harlingen een onderwaterscooter aangetroffen. De politie heeft deze onderwaterscooter in beslag genomen. Daarnaast is er een getuigenoproep verspreid en hebben ze gekeken of er aanvullend beeldmateriaal beschikbaar was. Er is onderzoek verricht naar mogelijk betrokken voer- en vaartuigen.

Mogelijk drugsgerelateerd

We vermoeden dat het gaat om een drugsgerelateerd incident. De handelingen die we op beeld hebben staan, komen overeen met een werkwijze die elders gebruik wordt bij drugssmokkel. Echter: op de beelden valt niet te zien wat er in het pakket zat en dus is het niet bewijsbaar dat het gaat om drugs. Andere onderzoeksmethodes hebben geleid tot interessante informatie, maar we hebben geen strafrechtelijke feiten kunnen constateren. De politie en het OM hebben besloten om het onderzoek zonder vervolging af te ronden.

Informatiepositie

Mogelijke drugssmokkel via de noordelijke zeehavens heeft de aandacht van de politie. De informatie uit dit verder uitvoerige onderzoek wordt gebruikt om onze informatiepositie te versterken. Ze blijven scherp op nieuwe signalen en daarbij werken ze samen met organisaties uit de veiligheidsketen, waaronder het Openbaar Ministerie en gemeenten, en ook bedrijven in de havengebieden. Er is toezicht in de havens en daarbij werken ze ook samen met bijvoorbeeld de douane en de marechaussee. 

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: