donderdag, 11. mei 2006 - 17:11

'Waterkoning' bezoekt kustgebied

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje heeft vandaag, donderdag 11 mei, als voorzitter van de Adviescommissie Water een werkbezoek gebracht aan enkele kustgebieden van de provincies Zeeland, Zuid Holland en Noord Holland. Onze kust beschermt miljoenen mensen tegen overstromingen.

De kuststreek is eveneens een economisch en ecologisch belangrijk gebied. Tijdens het bezoek werd de Prins geïnformeerd over de beleidsontwikkelingen van de kuststreek. Onderwerpen als een toenemend ruimtegebruik, de gevolgen van de klimaatverandering en nieuwe inzichten over de veiligheid van onze kustgebieden kwamen tijdens het bezoek aan de orde.

Het werkbezoek van de Prins begon in Vlissingen, in de provincie Zeeland. Hij kreeg een toelichting op de plannen voor een gelijktijdige verbetering van de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit van de kust. Daarna bezocht de Prins het 'Nollenhoofd', een van de zwakke schakels in de Nederlandse kustverdediging. Op de sleephopperzuiger Oranje heeft hij zich laten voorlichten over zandsuppleties in de kustzone.

Ter Heijde in Zuid-Holland is een andere zwakke schakel in de Nederlandse kustbescherming. Hier kreeg de Prins informatie over de maatregelen die getroffen worden ter versterking van de duinenrij en voor de ontwikkeling van natuur en recreatie.

In Noord-Holland bezocht de Prins het Kennemerstrand bij IJmuiden. Op deze plaats wordt gewerkt aan het versterken van de economische ontwikkeling van de kustzone door een combinatie van activiteiten, zoals havenuitbreiding en recreatie. Waarborgen van voldoende veiligheid, ook in de toekomst, is daarbij uiteraard een vereiste.

Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding door de Stad van de Zon in Heerhugowaard. Deze plaats is een voorbeeld van het naast elkaar ontwikkelen van wonen, natuur en recreatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste inzichten over de functie van water in het stedelijk gebied.
Provincie:
Tag(s):