vrijdag, 19. mei 2006 - 16:04

Wethouder haalt nat pak

Heerenveen

Op vrijdag 19 mei 2006 opende wethouder Buwalda samen met de heer Bosma, directeur WoonBedrijf, en een vertegenwoordiger van de OBS de Ljepper een groot feest in de Vogelbuurt. Beide heren sprongen symbolisch een brug tussen de school de Ljepper en de Vogelbuurt door op een echte fierljepschans te polstok springen. Deze openingshandeling symboliseert de wens van school en buurt om intensiever samen te werken.

Afgelopen jaar heeft de Vogelbuurt een metamorfose ondergaan. In het kader van reconstructie heeft WoonBedrijf woningen gerenoveerd. Gemeente Heerenveen heeft de openbare ruimte opgeknapt en de school de Ljepper heeft haar schoolplein gerenoveerd. Het resultaat mag er zijn en dat moet gevierd worden. Buurtbewoners en de ouderraad van school hebben samen met WoonBedrijf en welzijnsorganisatie Caleidoscoop de handen in één geslagen en een groot openingsfeest georganiseerd voor de gehele Vogelbuurt. Met name door de inzet van de bewoners is het mogelijk dit feest te realiseren. Zij hebben vele bedrijven en organisaties bereid gevonden dit feest financieel te ondersteunen.
Provincie:
Tag(s):