woensdag, 13. december 2006 - 18:55

'Winnaars doen het met het licht aan’

Het overvalteam is van 13 november tot en met 9 december in de vroege ochtenduren op pad gegaan om de fietsers die hun licht aan hadden te belonen met een kanslichtkaart. Wie geen deugdelijke verlichting had, werd aangespoord deze zo spoedig mogelijk te (laten) maken.

Als dat gebeurde bij een van de deelnemende rijwielzaken, ontving men daar alsnog een kanslichtkaart.

Door het registreren van deze kanslichtkaarten op de website www.tijdvoorgezondeactie.nl konden de fietsers meedingen naar een van de prijzen.

In deze periode heeft het overvalteam meer dan 5000 kanslichtkaarten uitgedeeld. Ruim 600 mensen hebben hun kanslichtkaart geregistreerd. Hieruit heeft de notaris heeft in totaal 127 winnaars getrokken. De prijzen zijn één fiets, zes fotoprinters, twintig fietsbonnen en honderd Datatags.

De inzetten van het overvalteam zijn onderdeel van de fietsverlichtingscampagne die tot half december in Zeeland werd gevoerd. Uit recent onderzoek blijkt dat ca. 35% van alle fietsers geen deugdelijke verlichting voert, wanneer dat wel moet. Jongeren (12-25 jaar) doen het nog veel slechter; slechts de helft fietst goed verlicht. Van de 305 ernstige verkeersslachtoffers die in 2005 in Zeeland vielen, was 19% fietser. Een heel kwetsbare groep dus.

Het overvalteam is een onderdeel van het project Tijd voor Gezonde Actie. Tijd voor Gezonde Actie is een initiatief van het Zeeuws Coördinatiepunt Fiets en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland en heeft als doel mensen te stimuleren veilig te gaan fietsen. Veel partijen deden mee aan de fietsverlichtingscampagne. Wegbeheerders, waaronder het Waterschap Zeeuwse Eilanden dat vijf inzetten van het overvalteam inkocht voor de schoolfietsroutes op Walcheren, bedrijven die de prijzen ter beschikking stelden, politie, dorpshuizen, bibliotheken, benzinestations, rijwielzaken en scholen.

Vrijdag 15 december worden de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de fietsverlichtingscampagne 2006.
Provincie:
Tag(s):