donderdag, 19. april 2007 - 9:40

Aantal niet-werkende werzoekende gedaald

Amsterdam

Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in maart fors gedaald met bijna 16.000 (-2,8%) tot 543.447. De sterke daling in maart volgt op een stijging in januari en een lichte daling in februari. Uitgedrukt in een percentage van de beroepsbevolking komt het nww-cijfer voor maart 2007 uit op 7,3%. De afgelopen twaalf maanden is de werkloosheid gemiddeld met ruim 10.000 per maand gedaald.

De absolute daling van het aantal nww was in maart het grootst in de lagere beroepen (-6.500). Met name het aantal nww in de lagere technische beroepen (-1.600) en de lagere commerciële en administratieve beroepen (-1.200) liep sterk terug.

Het nww-aantal daalde in maart in alle provincies, uiteenlopend van -2,2% in Zuid-Holland tot -4,1% in Friesland. Van de grote steden daalde het nww-aantal het sterkst in Den Haag (-3,1%). De afname in Rotterdam bleef hierbij achter (-0,9%). Het aantal nww in Rotterdam is echter 18,5% lager dan een jaar geleden, tegenover een daling in Amsterdam van 12,6%.

Bij CWI werden in het eerste kwartaal van 2007 78.295 vacatures ingediend. Het aantal vacatures nam toe in onder meer de horeca (+24%), het openbaar bestuur (+24%) en de gezondheids- en welzijnssector (+18%). CWI verleende in het eerste kwartaal van 2007 6.024 ontslagvergunningen, 48% minder dan in dezelfde periode van 2006. In de eerste drie maanden van 2007 werden door CWI 27.205 tewerkstellingsvergunningen (twv) verleend. De meeste twv's werden verleend voor het verrichten van werk in de tuinbouw en voor productiewerkzaamheden.
Provincie:
Tag(s):