zondag, 28. januari 2007 - 18:04

Actie tegen verkoop en leegstand

Amsterdam

Zondag heeft actiegroep "Swammerdam Sociaal" een twaalftal etagewoningen in de Eerste Oosterparkstraat (89-95) gekraakt. De nieuwe bewoners protesteren met deze actie tegen het asociale beleid van woonstichting de Key die op grote schaal woningen uit de sociale huursector verkoopt of ombouwd tot luxe-appartementen om te verhuren in de vrije sector.

De plannen die klaarliggen voor panden zijn volgens de actiegroep exemplarisch voor het afbraak-beleid van de Key. Alle etages van de vier vandaag gekraakte panden waren in gebruik als sociale huurwoningen. Als de Key haar zin krijgt worden de twaalf woningen echter zonder uitzondering omgetoverd tot in totaal acht 'bijzondere appartementen' die een 'enorme luxe' uitstralen, aldus de website die de Key aan deze panden heeft gewijd.

Volegens actiegroep "Swammerdam Sociaal" is De Swammerdambuurt slachtoffer van een jarendurend 'renovatieproject'. Oorspronkelijke bebouwing wordt lustig met de grond gelijk gemaakt terwijl yuppentorens welig tieren; waar de mensen met minder geld langzaamaan de stad uit verdreven worden, dringt de tucht van de markt zich steeds sterker op.
Provincie:
Tag(s):