zaterdag, 27. januari 2007 - 21:37

'Almere in kaart gebracht'

Almere

Bent u op zoek naar een adres in Almere? Wilt u weten welke scholen er in uw buurt zijn? Via www.almere.nl/almereinkaart vindt u eenvoudig het antwoord op dit soort vragen. Want vanaf heden kunt u via internet Almere in Kaart raadplegen, de digitale database van de gemeente Almere.

Almere in Kaart is een digitale toepassing die bestaat uit een kaart en een zeer gedetailleerde luchtfoto van Almere, met daaraan gekoppeld allerlei geografische en andere informatie. Het is een interessante en in de toekomst steeds belangrijker bron van informatie over Almere. Via Almere in Kaart is het mogelijk om eenvoudig een specifiek adres in Almere te vinden en gedetailleerd in beeld te krijgen. Bovendien is het mogelijk om de dichtstbijzijnde onderwijs-, sport-, zorg- en andere voorzieningen in de omgeving van dat adres te vinden en daarover informatie te krijgen.

De komende maanden worden de mogelijkheden verder uitgebreid. Op termijn wordt het daardoor bijvoorbeeld mogelijk om digitaal bestemmingsplannen in te zien of een melding over bijvoorbeeld zwerfvuil aan de gemeente door te geven.

Almere in Kaart is ontwikkeld door de gemeente Almere en wordt al jaren door medewerkers van de gemeente Almere gebruikt. Via Almere in Kaart krijgen zij informatie over bestemmingsplannen, de hoeveelheid gras die gemaaid moet worden, over bodemverzakkingen, wegwerkzaamheden, strooiroutes etc.

De gemeente Almere werkt aan het verbeteren van haar dienstverlening. Met het via internet beschikbaar stellen van Almere in Kaart wil de gemeente haar dienstverlening toegankelijker maken.
Provincie:
Tag(s):