vrijdag, 19. januari 2007 - 10:53

Amsterdam gaat niet vrijwillig over tot verder opschorten van sluiten bordelen

Amsterdam

Burgemeester Cohen en de Dagelijkse Besturen van de stadsdelen Oud-Zuid en Amsterdam-Centrum gaan niet vrijwillig over tot het verder opschorten van de besluiten van 30 november 2006 op grond van de Wet Bibob, waarin de sluiting van een aantal bedrijven is aangezegd.

Op vrijdag 19 januari behandelt de rechtbank de negen verzoekschriften van betrokken exploitanten die een kort geding, voorlopige voorzieningprocedure, hebben aangespannen.

De rechtbank heeft de gemeente meegedeeld vooral de vraag aan de orde te stellen of met de daadwerkelijke sluiting van de betrokken bedrijven (merendeel bordelen) gewacht kan worden totdat beslist is op de bezwaarschriften. De rechter kan beslissen om de sluiting van de bedrijven op te schorten tot op alle bezwaarschriften is beslist. In dat geval doet hij géén uitspraak over de inhoud en daarmee over de rechtmatigheid van de besluiten. Bij een verdere opschorting zal de procedure tot sluiting van de bedrijven vertraging hebben tot vermoedelijk eind mei.

De gemeente gaat niet vrijwillig verder opschorten, omdat dan medewerking wordt verleend aan ondernemers die volgens de Bibobregeling niet voor een vergunning in aanmerking komen. Dit past niet binnen de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit in Amsterdam. Met de besluiten tot sluiting is een groot maatschappelijk belang gediend; criminele beïnvloeding en misbruik van vergunningen moet krachtig bestreden worden. In eerdere soortgelijke zaken (bijvoorbeeld Teasers) is uitvoering van besluiten tot sluiting evenmin verder opgeschort dan tot dat er beslist was in kort geding.
Provincie:
Tag(s):