zaterdag, 17. februari 2007 - 9:11

Asbestsanerings- bedrijf overtreedt milieuwetgeving

Deventer

Het Regionaal Milieu Opsporingsteam van de Politie IJsselland (ReMOT) boekte onlangs succes in een langdurige opsporingsonderzoek op milieugebied. Een asbestsaneringsbedrijf uit de gemeente Deventer had een groot gedeelte van het asbesthoudende afval wat het bedrijf verwerkte, ongecontroleerd bij een afvalverwerker ingeleverd.

In totaal werd door het betrokken bedrijf een hoeveelheid van 266.000 kilogram van de totaal 360.000 kg ongecontroleerd door het bedrijf werd ingeleverd. Dit komt neer op een hoeveelheid van 18.000 vierkante meter asbest golfplaten.

Uit het inmiddels afgeronde onderzoek blijkt dat er door het bedrijf 60 milieuovertredingen zijn gepleegd. In overleg met justitie zijn dertien van de overtredingen in het strafdossier opgenomen. Hierbij is getracht om met name de verscheidenheid aan overtredingen in het strafdossier tot uiting te laten komen en hiervoor het overtuigende bewijs aan te leveren.

Vast is komen te staan dat het bedrijf behoorlijke hoeveelheden asbest inzamelde. Voor het inzamelen was geen vergunning afgegeven. Het ingezamelde afval werd voor een deel niet op de juiste manier opgeslagen binnen het bedrijf. Hierdoor ontstond gevaar voor de omgeving en het milieu (onder andere verontreiniging van de bodem) Ook de werkwijze van het bedrijf bij het slopen van asbesthoudende materialen zowel binnen als buiten werd niet altijd volgens de daarvoor geldende regels uitgevoerd. Aspirant klanten werden door het bedrijf (soms) bewust voor een illegale wijze van sloop te kiezen omdat dit veel goedkoper is. Ook werd onder de marktprijs gewerkt.

Uit het onderzoek zijn 22 deelonderzoeken voortgekomen. Het gaat hierbij voornamelijk om illegale asbestsloopwerkzaamheden bij particulieren en bedrijven. Deze deelonderzoeken worden door de plaatselijke milieuambtenaren worden afgehandeld. Overtreders worden op korte termijn bezocht en proces-verbaal wordt opgemaakt.
Provincie:
Tag(s):