woensdag, 28. februari 2007 - 10:04

Bijstand op laagste punt in 25 jaar

Amsterdam

Het afgelopen jaar is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen onder de 65 jaar gedaald met 27 duizend tot 302 duizend. Dit is het laagste aantal in 25 jaar. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Eind 1981 bedroeg het aantal bijstandsuitkeringen 250 duizend. Een jaar later was dit aantal opgelopen tot 332 duizend. Eind 1996 werden ruim 481 duizend bijstandsuitkeringen geteld. Dat houdt in dat het aantal uitkeringen na 1996 met bijna 180 duizend is verminderd.

In die periode steeg het aantal bijstandsuitkeringen alleen in 2003 en 2004. De grootste daling deed zich voor in 1997, toen het aantal bijstandsuitkeringen afnam met 44 duizend. De afname bedroeg toen 9 procent. In 2006 nam het aantal bijstandsuitkeringen aan personen onder de 65 jaar af met ruim 8 procent.

In 2006 is het aantal langdurende uitkeringen met 15 duizend gedaald tot 248 duizend. De verbeterde conjunctuur speelt hierbij een belangrijke rol. Vanaf 2002 nam het aantal langdurende uitkeringen jaarlijks toe. In 2005 was er nog geen sprake van een daling bij de uitkeringen langer dan één jaar. De daling in dat jaar kwam nog geheel voor rekening van de kortdurende uitkeringen.

Opmerkelijk is dat in 2006 niet alleen de jongeren tot 35 jaar profiteerden van de gunstige economische ontwikkelingen, maar ook de personen in de leeftijdscategorie 35 tot 45 jaar. Het aantal uitkeringen aan personen boven de 45 jaar nam in 2006 nauwelijks af.
Categorie:
Tag(s):