donderdag, 1. maart 2007 - 16:33

Binnenstad Weert wordt veiliger voor ondernemers

Weert

Steeds minder ondernemers in de binnenstad van Weert denken slachtoffer te worden van een misdrijf. In het jaar 2003 dacht nog 30% slachtoffer te worden van een misdrijf; in 2006 is dat percentage gedaald naar 20%. Verder is uit onderzoek gebleken dat het aantal geslaagde inbraken in 2006 sterk is afgenomen, evenals het aantal bedreigingen en intimidaties. Ook afgenomen zijn problemen als graffiti/vernieling, baldadigheid en overlast van fietsen/skaten. Dit blijkt uit een enquête, gehouden onder ondernemers van de binnenstad in Weert, in het kader van het project Keurmerk Veilig Ondernemen.

De binnenstad van Weert scoort op vrijwel alle items positief in vergelijking met andere steden/winkelgebieden. Alleen de onveiligheidsgevoelens buiten de onderneming scoren minder goed. Dit komt met name voor op parkeerplaatsen, slecht verlichte plekken en bij de uitgang voor het personeel.

De aangiftebereidheid van ondernemers is toegenomen, vooral bij incidenten als graffiti en winkeldiefstal. Mogelijk dat het doen van aangifte via internet hieraan heeft bijgedragen.

Ruim driekwart (77%) van de ondernemers zegt tevreden te zijn over het onderhoud en beheer van de binnenstad. Wel kan het tijdstip van de schoonmaakbeurten beter. Ander aandachtspunt is de verlichting in de binnenstad.

Volgens de ondernemers dient prioriteit te worden gegeven aan de aanpak van junks en hinderlijke of overlastgevende jeugdgroepen. Vooral junks zijn vaak aan te merken als notoire winkeldieven. Voor de ondernemers in de stad is hiervoor collectief winkelverbod opgezet. Dit betekent dat winkeldieven, na een eerste waarschuwing, een jaar lang kunnen worden geweerd uit alle deelnemende winkels. Ruim 80% van de ondernemers vindt het project belangrijk, maar slechts 28% neemt nu deel aan dit project.
Provincie:
Tag(s):