maandag, 19. maart 2007 - 10:17

Bouw Gezondheidscentrum De Hoefslag van start

Barendrecht

Wethouder Coby van Deursen hijst maandag 19 maart om 15.30 uur het 1e spant van Gezondheidscentrum De Hoefslag in Barendrecht. De bouw van de eerstelijnsvoorziening duurt ongeveer vier maanden. Naar verwachting kan de voorziening aan de Hoefslag 1 medio 2007 in gebruik genomen worden.

De voorziening biedt dan onderdak aan twee verloskundigen, drie huisartsen en een apotheker. Met de vestiging van het gezondheidscentrum aan de Hoefslag is een definitieve oplossing gevonden voor het tekort aan huisartsen in Barendrecht-Centrum.

In februari 2006 stelden woningbouwvereniging Patrimonium Barendrecht, de huisartsen Vijlbrief en Van Egmond, apotheker de heer Buck, de verloskundigen mevrouw Stewart en mevrouw Weerman en de gemeente Barendrecht een samenwerkingsovereenkomst op ten behoeve van de ontwikkeling van de eerstelijnsvoorziening. De huisartsen, apotheker en verloskundigen gaan onder één dak zorg leveren aan bewoners in Barendrecht-Centrum.

De gemeente en woningbouwvereniging Patrimonium zien het als hun maatschappelijke taak om bij te dragen aan een kwalitatief goed zorgaanbod. Patrimonium heeft daarom de ontwikkeling, de realisatie, het beheer en de verhuur van huisvesting aan de Hoefslag voor haar rekening genomen. Volgens de woningbouwvereniging past het binnen haar taak om een bijdrage te leveren aan een goed woon- en leefklimaat voor haar bewoners. De gemeente Barendrecht heeft het benodigd perceel grond aan de Hoefslag verkocht ten behoeve van de realisatie van het gezondheidscentrum.
Provincie:
Tag(s):