zondag, 21. januari 2007 - 9:53

Brandweer controleert horeca met carnaval

Breda

De brandweer gaat dit jaar in overleg met de afdeling Breda van Koninklijk Horeca Nederland (KHN) voorafgaand aan en tijdens Carnaval controleren op brandveiligheid in horecabedrijven. 'Uitgaan in Breda is een gezellige en veilige happening' is het motto van de samenwerking tussen de brandweer en KHN. De controle maakt deel uit van een gezamenlijk project dat wordt gestart om de kwaliteit van de horeca in Breda op een hoger peil te brengen.

De brandweer heeft een uitgebreid Bredabericht onder de horecaondernemers verspreid rondom het thema Carnaval en brandveiligheid. Deze informatie wordt jaarlijks verzonden aan horecabedrijven, scholen en gemeenschapshuizen.

In het Bredabericht staat een samenvatting van richtlijnen die de brandveiligheid tijdens carnaval moeten verbeteren. Daarbij komen zaken zoals noodverlichting, blusmiddelen, vluchtwegen en dergelijke aan de orde. Net als vorig jaar zal de brandweer hierop controleren.

Naar verwachting zal de Brandweer ongeveer 200 horecabedrijven voorafgaand aan het carnaval controleren. Tijdens het carnaval worden er ook controles gehouden. Als de Brandweer constateert dat de brandveiligheidsvoorzieningen niet in orde zijn wordt de ondernemer in de gelegenheid gesteld om deze binnen een nader te bepalen termijn te verbeteren.

Het project heeft tot doel om het brandveiligheidsbewustzijn van de horecaondernemer te vergroten. Het huidige kabinetsbeleid legt met betrekking tot de brandveiligheid de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers en burgers. Toekomstige regelgeving zal hier steeds meer op geënt worden.

Brandweer en Koninklijk Horeca Nederland willen in de loop van 2007 specifiek op de horeca gerichte tools ontwikkelen zodat de ondernemers instrumenten hebben om deze verantwoordelijkheid handen en voeten te geven. Na de carnavalscontroles zal een evaluatie plaats vinden om op basis van de resultaten speerpunten te kunnen benoemen voor het project.
Provincie:
Tag(s):