maandag, 26. maart 2007 - 8:58

Cliënten hebben onveilig gevoel bij GGZ

Amsterdam

Onderzoekers van Hogeschool inHolland constateren dat veel cliënten zich
onveilig voelen als zij zijn opgenomen in instellingen van het GGZ. De verhalen van de respondenten zijn veelal schokkend. Onder meer geven zij aan dat zij tijdens hun verblijf te maken hebben gehad met agressie en geweld of dat zij zelf zijn aangevallen of geslagen door een medecliënt.

'Nog nooit is de belangstelling voor het thema zo groot geweest' dit zegt Toon Vriens, Voorzitter Werkgroep Week van de Psychiatrie en beleidsmedewerker bij Stichting Pandora . 'De kwaliteit van de zorg blijkt op het gebied van veiligheid ver onder de maat.

'Het onderzoek uitgevoerd door studenten,' gaat Vriens verder, geeft aan dat onveiligheidsgevoelens te maken hebben met de presentie van personeel op de afdelingen, hun houding tegenover cliënten, de communicatie, de regels en de structuur'.

'Bij de gedwongen opname zijn de wachttijd en de begeleiding en communicatie van het personeel en dienstverleners (zoals politie en ambulancepersoneel), reden tot een toename van angst en paniek bij cliënten. Voorts voelen cliënten zich onveilig door agressie en intimidatie van medecliënten. Ook is er vaak sprake is van cliënten die gepest worden. Helaas zijn er nog legio andere zaken te noemen', aldus Vriens.
Provincie:
Tag(s):