dinsdag, 13. maart 2007 - 18:22

Commissie bekijkt grens-overschrijdende rampenbestrijding

Weert

Een speciale commissie - samengesteld uit bestuurders en vertegenwoordigers van hulpverleningsinstanties – gaat op korte termijn bezien hoe vorm kan worden gegeven aan grensoverschrijdende samenwerking bij calamiteiten en rampen.

De commissie staat onder voorzitterschap van burgemeester Jacques Niederer van Weert. Hij hield afgelopen maandag in Weert een overleg met de betrokken disciplines.

Dat overleg was een vervolg op een symposium dat vorig jaar februari in Weert plaatsvond. In aanwezigheid van de leden van commissie Justitie en Politie van het Benelux-parlement en de ministers van Binnenlandse Zaken van België en Nederland werd er toen dringend voor gepleit de grensoverschrijdende samenwerking tussen Westelijk Midden-Limburg en Belgisch Noordoost-Limburg op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing sterk te verbeteren.

In de commissie die nu is ingesteld hebben Nederlandse en Belgische burgemeesters zitting, alsook vertegenwoordigers van de Belgische en Nederlandse politie, de brandweer en de hulpverleningsdiensten.

De commissie gaat onder meer bekijken hoe de rampenplannen en rampbestrijdingsplannen op elkaar kunnen worden afgestemd en hoe er gezamenlijke oefeningen kunnen worden gehouden.

De voorstellen van de commissie moeten uiteindelijk leiden tot een afspraken-convenant tussen de beide landen. Dat convenant kan model staan voor hoe buurlanden kunnen samenwerken om de veiligheid van de inwoners in vooral de grensgebieden te verhogen.
Provincie:
Tag(s):