donderdag, 8. maart 2007 - 8:10

Daders van huiselijk geweld krijgen tijdelijk huisverbod

Venlo

Daders van huiselijk geweld in Venlo kunnen binnenkort voor minstens 10 dagen uit huis worden gezet, binnen twee uur is er een zorg-interventieteam ter plaatse, en binnen 48 uur ligt er een integraal zorgaanbod voor dader, slachtoffers en eventuele kinderen. Dat is de kern van de pilot ‘tijdelijk huisverbod’ die in Venlo op 1 maart jl. van start is gegaan.

Was het in het verleden nagenoeg altijd het slachtoffer dat het huis noodgedwongen moest verlaten, de nieuwe Wet Tijdelijk Huisverbod biedt de mogelijkheid om plegers van huiselijk geweld zelf de toegang tot hun huis te ontzeggen. Doel van het tijdelijke huisverbod is een rustpauze te creëren voor alle betrokkenen. Gedurende deze periode, die in principe tien dagen duurt, wordt er een hulpverleningstraject ingezet voor dader, slachtoffer en eventuele kinderen.

Een huisverbod kan worden opgelegd wanneer uit feiten blijkt dat de aanwezigheid van een persoon direct gevaar oplevert of wanneer hier een ernstig vermoeden van bestaat. De risicotaxatie wordt door een speciaal hiervoor getrainde leidinggevende van de politie (de Hulpofficier van Justitie) gemaakt; de bekrachtiging ervan ligt bij de burgemeester.

Burgemeester Hubert Bruls:’Dat is een grote verantwoordelijkheid ja. Een uithuisplaatsing is immers een zwaar middel. Veel burgemeesters schrikken daarvoor terug, maar ik vind het onderwerp huiselijk geweld en de aanpak ervan dusdanig belangrijk dat ik hier graag mijn bijdrage aan wil leveren.‘

In de gemeente Venlo kwamen vorig jaar zo’n 770 meldingen van huiselijk geweld binnen, waarvan er ongeveer 150 tot een aangifte leiden. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat dit het topje van de ijsberg is. De pilot in Venlo loopt tot 1 oktober.
Provincie:
Tag(s):