dinsdag, 9. januari 2007 - 21:34

Doorgaan Champ Cars Races niet zeker

Assen

Het TT-bestuur moet een nieuwe vergunningprocedures doorlopen als zij de Champ Car Races wil houden op het TT-circuit. Dat is na overleg tussen het TT-bestuur en het college van gedeputeerde staten (GS) en hun juridische adviseurs duidelijk geworden. GS hebben het TT-bestuur in overweging gegeven een vergunning aan te vragen voor een periode van twee jaar die dient om een scherp beeld te krijgen van de races. Op basis van die ervaringen kan het TT-bestuur eventueel een vergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. “Dit is in onze ogen de best begaanbare weg,� zegt portefeuillehouder gedeputeerde Tanja Klip-Martin (VVD).

Op basis van schriftelijke informatie en diverse overleggen over de voornemens van het TT-bestuur concludeert het college dat het evenement niet binnen de huidige milieu- en natuurbeschermingsvergunning past. De van oorsprong Amerikaanse Champ Car Races produceren veel geluid en zijn van een andere orde dan de huidige evenementen. Ze zijn niet zomaar te vergelijken met de Superbike of Dutch TT.

Daarom zijn nieuwe vergunningprocedures nodig. Als het TT-bestuur een vergunningaanvraag indient, moet zij door deskundigen nader onderzoek laten doen naar de gevolgen voor onder andere omwonenden en het natuurgebied Witterveld. De provincie zal op basis daarvan de belangen beoordelen en afwegen en besluiten nemen.

Milieugedeputeerde Klip-Martin is er van overtuigd dat de Raad van State de vergunningen zeer kritisch zal toetsen. “Met een tweejarige vergunning kunnen we ons een goed en realistisch beeld vormen van wat de Champ Car Races betekenen voor de sportieve en economische ontwikkeling van het TT-circuit in relatie tot de overlast die de races met zich meebrengen. Dan weten we pas echt waar we over praten,� aldus Klip.
Provincie:
Tag(s):