maandag, 19. maart 2007 - 13:46

Draagvlak voor snelheids-controles toegenomen

Amsterdam

Een grote meerderheid van de automobilisten (82 procent) vindt controles op de maximumsnelheid zinvol of heel zinvol. Slechts dertien procent ziet er het nut niet van in.
Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de mening van automobilisten over de handhaving van de verkeersregels, dat het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) door TNS NIPO heeft laten uitvoeren.

Het draagvlak voor snelheidscontroles is vorig jaar gestegen van 76 naar 82 procent. Daarin zijn wel verschillen te merken per soort weg. Het draagvlak voor de controles is het grootst in de bebouwde kom. Negen op de tien automobilisten vinden snelheidscontroles daar zinvol of heel zinvol. Op provinciale wegen (83 procent) en op autosnelwegen (63 procent) is het draagvlak lager.

Dat lijkt vooral verband te houden met het risicobesef. Liefst 86 procent van de automobilisten meent dat het overschrijden van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom de kans op ongelukken vergroot. Op provinciale wegen denkt 74 procent dit en op autosnelwegen slechts 47 procent. Naarmate de maximumsnelheid hoger ligt, ziet de automobilist minder gevaar.

De acceptatie van snelheidscontroles verschilt per controlemiddel. Staandehouding door een agent wordt het meest gewaardeerd (78 procent). Trajectcontrole, flitspaal en videoauto worden met respectievelijk 69, 67 en 65 procent meer gewaardeerd dan de lasergun of een verdekte opstelling langs de weg (resp. 48 en 46 procent).

De wettelijke normen voor alcohol en verkeer zijn volgens een meerderheid van de automobilisten (56 procent) niet streng genoeg. Veertig procent vindt de limieten precies goed en slechts 2 procent wil een soepeler norm. Overigens zegt 16 procent van de automobilisten wel eens te rijden onder invloed van alcohol.

Voor de Nederlandse automobilist staat de zin van alcoholcontroles niet ter discussie: 99 procent van de ondervraagden vindt deze controles zinvol.

De gordelplicht kan eveneens op een groot draagvlak (90 procent) onder de automobilisten rekenen. Bij korte autoritten zegt 85 procent altijd de gordel te dragen, bij langere ritten draagt 96 procent altijd de autogordel.
Slechts 1 procent zegt nooit een gordel te dragen.

De verplichting om te stoppen voor rood licht kan rekenen op de instemming van maar liefst 98 procent van de automobilisten. Geen enkele automobilist is het ermee oneens. Bijna unaniem (95 procent) is men ook van mening dat roodlichtcontroles zinvol zijn. En dat het rijden door rood licht gevaarlijk is (91 procent). De helft van de automobilisten vindt dat er te weinig op wordt gecontroleerd. Toch zegt 48 procent van de automobilisten zelf wel eens, al is het maar zelden, door rood licht te rijden.
Categorie:
Tag(s):