donderdag, 15. februari 2007 - 8:56

Eemsmond bouwt aan karakteristiek dorpsgezicht Uithuizen

Uithuizen

Aan de zuidwestzijde van Uithuizen komt een nieuwe wijk: Almersma. In deze wijk wordt de architectuur van de Groningse School naar Uithuizen gehaald. Deze architectonische stijl combineert een kloek en robuust karakter met verfijning en klasse. Het wordt een landschappelijke tuinwijk die de overgang vormt tussen dorp en aangrenzend landschap.

De nieuwe wijk Almersma wordt gebouwd in het gebied tussen de Oldörpsterweg aan de noordkant en de Maarweg aan de oostkant. In de wijk wordt een wierde aangelegd. Op en naast deze wierde worden woningen gebouwd. Niet alleen de architectuur, maar ook de omgeving wordt met zorg vormgegeven: er komt een smalle rijweg van gebakken roodstenen klinkers met ernaast een brede groenstrook. In het hart van de wijk komt een grote groene ruimte.

Om de gewenste uitstraling te krijgen en de kwaliteit van de bouw te bewaken, stelt de gemeente eisen aan de architectuur van de woningen. Daarom wordt directeur van de welstand- en monumentenzorg Groningen, ir. P.W. Havik van Libau, aangetrokken. Hij is de coördinerend architect voor de plannen in de nieuwe wijk en zal individuele bouwplannen begeleiden. Zo moeten decoratieve elementen en details al in het schetsplan in beeld worden gebracht. Denk hierbij aan grote dakoverstekken, uitgemetselde muurdammen en horizontale raamstroken. De regels rond de bouw en de inrichting van de kavels staan in het bestemmingsplan van de gemeente.

De Groningse School is de Groningse variant van de Amsterdamse school uit de jaren 1920-1930. Deze architectuur wordt gekenmerkt door een robuuste en expressieve vormentaal met uit baksteen opgetrokken bouwmassa’s.
Provincie:
Tag(s):